Gratis Advocaten Advies

Als u twijfelt aan uw rechten of plichten in een juridisch geschil, of u bent gewoon op zoek naar praktische inlichtingen of juridische informatie, dan hebt u recht op gratis juridisch eerstelijnsadvies. U kan hiervoor terecht bij de dienst Gratis Advocaten Advies #GAALimburg van de Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand Limburg.

 

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT LIMBURG

Parklaan 25, 3500 HASSELT
KBO 0844.699.358
cjb@balielimburg.be

Balie Limburg - proDeoadvocaat - Gratis of verzekering?

Kom naar onze advocaat

Het juridisch advies wordt verleend door een ploeg van advocatenvan de Orde van Advocaten balie Limburg. Deze advocaten verlenen het adviesanoniem en kunnen nadien niet optreden als jouw persoonlijke advocaat. Dezeadvocaten hebben een verplichte bijzondere opleiding gevolgd.

Elke weekdag in Limburg

U kan elke weekdag -met uitzondering van de wettelijke feestdagen en enkele sluitingsdagen- op meerdere plaatsen in Limburg terecht voor dit kort gratis juridisch eerstelijns advies door een advocaat. Op sommige locaties moet je vooraf een afspraak maken. Klik hier voor de folder met het overzicht van de dagen en uren van onze zitdagen:

Op donderdag telefonisch van 16u00 - 18u00

Enkel als u zich onmogelijk kan verplaatsen naar een zitdag op één van de locaties kan u ook beroep doen op onze telefonische permanentie. Deze is beschikbaar elke donderdag van 16u00-18u00 op het nummer 0800-74 323 (enkel te bereiken met een Belgisch telefoonnummer). Deze oproepen zijn volledig gratis. Bereid het gesprek voor (schrijf je vraag op), hou het kort en bondig, dit om de wachttijd voor anderen te beperken. Er zijn twee advocaten tegelijk van dienst, toch kan het erg druk zijn. Als de advocaat in gesprek is probeert u het later opnieuw. De advocaat zal (net als bij de gewone consultaties) een aantal persoonsgegevens van je vragen: geboortejaar, geslacht, burgerlijke staat, woonplaats.

Geen voorwaarden, iedereen is welkom

De zitdagen zijn laagdrempelig en staan open voor iedereen, ongeacht inkomen of woonplaats.

Een kort mondeling eerste juridisch advies

De eerstelijns advocaat geeft enkel mondeling advies, hij luistert, adviseert en verwijst eventueel door, hij behandelt de zaak niet als uw advocaat, stuur geen e-mail, volgt uw zaak niet verder op.

Als je weet dat je een advocaat nodig hebt die je dossier namens jou behandelt, zoek dan hier een advocaat.

Was u niet helemaal tevreden?

De juridische eerstelijnsbijstand dient om een antwoord te krijgen op eenvoudige juridische vragen, geen uitgebreid advies of een grondige behandeling van uw dossier.

Dat betekent uiteraard niet dat u niet ontevreden kan zijn over die adviesverlening. In dat geval horen wij dat graag zo snel mogelijk. Wij nemen uw klacht ernstig en streven naar een oplossing die aansluit bij uw verwachtingen.  

 

Praat in de eerste plaats met een advocaat-adviesverlener op een volgend adviesmoment. Kan dat niet of vindt u dat niet haalbaar? Dan kan u gebruik maken van de klachtenregeling. Bij alle commissies juridische eerstelijnsbijstand in Vlaanderen en Brussel geldt dezelfde klachtenregeling. De behandeling van een klacht gebeurt in strikte neutraliteit en wordt in geen geval behandeld door een persoon die betrokken is bij de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Klik hier voor alle info over hoe wij kunnen helpen als u een klacht heeft over onze eigen werking.

Balie Limburg - proDeoadvocaat - Wat kan ik vragen?

Wat kan ik wel/niet vragen?

 Wel: bijvoorbeeld

 • Moet ik antwoorden op deze brief?
 • Is het de moeite om hiervoor een advocaat in teschakelen?
 • Welke juridische dienst kan mij hiermee verder helpen?
 • Moet ik aanwezig zijn op de zitting? 
 • Volg ik de juiste juridische weg?
 • Kan ik hierin nog iets ondernemen?
 • Ontslag of dreigend ontslag
 • Huwelijksproblemen
 • Uw onderhoudsgeld wordt niet betaald
 • Problemen met werkloosheid
 • Problemen met de ziekteverzekering
 • U wil of kan eenfactuur niet betalen
 • Hulp bij de aanvraag voor tweedelijnsbijstand bij het Bureau JuridischeBijstand (BJB)
 • ...

Niet: Het is niet zo dat deze eerstelijns-advocaat jouw dossier integraal bestudeert en hij of zij zal geen schriftelijk advies verlenen. Deze eerstelijns-advocaten zullen voor jou geen brieven opstellen, geen contracten (her)schrijven, geen dagvaarding opstellen of jou vergezellen naar een zitting. 

Projecten - Onze advocaat komt naar jou

Onze adviesverlening staat open voor iedereen, want iedereen heeft recht op gratis juridisch advies. Naast onze vaste locaties die je kan zien in onze folder, organiseert onze Commissie soms ook projecten waarbij we onze advocaten op pad sturen om Gratis Advocaten Advies te geven.  Klik op de knop hieronder voor meer info over die doekgroepwerking.

Project Juridisch advies voor jongeren door Jeugdadvocaten

Soms is de drempel naar de gewone locaties nog te hoog. Dan komen wij in het kader van bepaalde projecten ook op locaties en dit in samenwerking met andere organisaties. Het jeugdadvies in jeugdhuizen en op scholen is een voorbeeld van zo’n project.

In 2024 werken we samen met OverKopKwadraat in Genk, Beringen, Pelt en Hasselt en met de middelbare school GO!Next Level X in Hasselt en het Pyxis College in Lanaken.

Waar en wanneer je juist terecht kan lees je ook in onze algemene folder. Link naar algemene folder. Het advies is het gewone eerstelijns mondeling juridisch advies en omvat aldus het verstrekken van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of verwijzing naar een gespecialiseerde organisatie.

 

Project Just Helps Limburg

Elke dinsdag en donderdag tijdens het gerechtelijk jaar zijn onze advocaten aanwezig in het gerechtsgebouw in Hasselt en Tongeren om partijen die op de zitting moeten verschijnen wegwijs te maken. Deze zitdag staat open voor iedereen.

Vanaf 2024 zal er bijkomend regelmatig een hulpverlener van CAW Limburg aanwezig zijn.  Naast een eerste juridisch advies vanuit onze commissie voor juridische eerstelijnsbijstand kan u bij een hulpverlener van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in alle vertrouwen terecht met bijkomende welzijnsvragen die op dat moment uw leven belemmeren. Deze welzijnsvragen kunnen o.a. gaan over: persoonlijke en emotionele problemen, gezins-en relatieproblemen, financiële, administratieve problemen, materiële problemen, huisvestingsproblemen,… 

We proberen in een eerste gesprek te luisteren naar je noden, je te adviseren en te informeren over mogelijke hulp en je bij te staan in het benutten van je basisrechten. Indien wenselijk nodigen we je uit voor een vervolggesprek op onze CAW-locatie.

Onze advocaten zijn er elke dinsdag in Tongeren en elke donderdag in Hasselt.

Wanneer de CAW-hulpverlener aanwezig is lees je in onze algemene folder (zie blauwe knop bovenaan deze pagina). 

Klik hier voor meer info over Just Helps Limburg.

Balie Limburg - proDeoadvocaat - Voor wie en door wie?

Over de Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand Limburg

Reglementering

De Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde organisatie die gratis juridisch eerstelijns advies organiseert.

 

De CJB Limburg is een administratieve overheid, een publiekrechtelijke rechtspersoon met een decretale basis. De commissie is géén onderdeel van de Orde van Advocaten van Balie Limburg. De basisreglementering is terug te vinden in het Decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand en werd verder uitgevoerd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021, in werking sedert 1 januari 2022.

 

Samenstelling

Onze commissie is samengesteld uit acht advocaten, zes vertegenwoordigers van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO: OCMW’s, CAW en Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten) en tenslotte uit 2 vertegenwoordigers van verenigingen die werken met kwetsbare personen uit de door de CJB gekozen doelgroepen.

 

Het juridisch advies wordt verleend door een ploeg van advocaten van de Orde van Advocaten balie Limburg tijdens zitdagen op 14 verschillende locaties.   De zitdagen zijn laagdrempelig en staan open voor iedereen, ongeacht inkomen of woonplaats.

 

Volg ons ook op de sociale media!

Contactpersonen

Voorzitter:
Kristof HERMANS (cjb@balielimburg.be)

Ondervoorzitter:
Gunter VANREPPELEN

Secretaris:
Stamatia GOYGOGIANNIS
Inge VAN EYCK

Penningmeester
Chris OPSTEIJN

Locatieverantwoordelijken

Volledige samenstelling 2023

Aanwezigheid studenten rechtspraktijk PXL Legal Inc.

De commissie heeft sedert 2017 een samenwerking met PXL-afdeling Rechtspraktijk, waarbij de tweede en derdejaars studenten Rechtspraktijk de mogelijkheid hebben om een sessie eerstelijnsbijstand bij te wonen. Uiteraard geldt ook dan het beroepsgeheim, waarover de studenten de nodige uitleg hebben gekregen, en waarvoor tevens een vertrouwelijkheidsovereenkomst met PXL werd gesloten. Vanzelfsprekend zal de student spontaan de sessie verlaten, wanneer hij een gebruiker zou kennen, terwijl u als gebruiker ook kan aangeven dat u de aanwezigheid van de student niet wenst.
Vertrouwelijkheidsbeding