Gratis Advocaten Advies

Als u twijfelt aan uw rechten of plichten in een dispuut, of u bent gewoon op zoek naar praktische inlichtingen of juridische informatie, dan hebt u recht op gratis eerstelijnsadvies. Wij werken hiervoor samen met de dienst Gratis Advocaten Advies van de Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand Limburg.

Het juridisch advies wordt verleend door een ploeg van advocaten van de Orde vanAdvocaten balie Limburg. Deze advocaten verlenen het advies anoniem en kunnen nadien niet optreden als jouw persoonlijke advocaat. Deze advocaten hebben een verplichte bijzondere opleiding gevolgd.

Balie Limburg - proDeoadvocaat - Gratis of verzekering?

Iedereen heeft recht op juridisch advies

De zitdagen zijn laagdrempelig en staan open voor iedereen, ongeacht inkomen of woonplaats. U kan op een 14-tal plaatsen in Limburg terecht voor dit kort gratis juridisch eerstelijns advies door een advocaat.

De eerstelijns advocaat geeft enkel mondeling advies, hij luistert, adviseert en verwijst eventueel door. Als je weet dat je een advocaat nodig hebt die je dossier namens jou behandelt, zoek dan een advocaat via: (link zoek een advocaat).

Waar en wanneer?

LET OP: TIJDELIJKE WIJZIGING ZITDAG JUST HELPS TONGEREN

Voor de rest van dit jaar zullen onze zitdagen Gratis Advocaten Advies in Tongeren van de dinsdagvoormiddag verhuizen naar de namiddag. Dit omwille van het lopende assisenproces.

 

U kan er terecht op dinsdag 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12, telkens van 13u30 tot 15u30.

Kom naar onze advocaat

Hieronder vindt u via de  blauwe knop het samengevat overzicht van de zitdagen. Alle informatie vindt u daarop terug, zoals: waar, wanneer, hoe lang, afspraak maken, etc.

Bel onze advocaat

Voor een gratis telefonisch advies kan u elke donderdag tussen 16u00 en 18u00 een advocaat bellen.
Let op: dit geldt enkel wanneer u niet in de mogelijkheid bent om langs te gaan op onze locaties!

Onze advocaat komt naar jou

Onze adviesverlening staat open voor iedereen, want iedereen heeft recht op gratis juridisch advies. Naast onze vaste locaties die je kan zien in onze folder, organiseert onze Commissie soms ook projecten (o.a. https://overkopkwadraat.be/advocatenadvies) waarbij we onze advocaten op pad sturen om Gratis Advocaten Advies te geven.  Klik op de knop hieronder voor meer info.

Balie Limburg - proDeoadvocaat - Wat kan ik vragen?

Wat kan ik wel/niet vragen?

 Wel: bijvoorbeeld

 • Moet ik antwoorden op deze brief?
 • Is het de moeite om hiervoor een advocaat in teschakelen?
 • Welke juridische dienst kan mij hiermee verder helpen?
 • Moet ik aanwezig zijn op de zitting? 
 • Volg ik de juiste juridische weg?
 • Kan ik hierin nog iets ondernemen?
 • Ontslag of dreigend ontslag
 • Huwelijksproblemen
 • Uw onderhoudsgeld wordt niet betaald
 • Problemen met werkloosheid
 • Problemen met de ziekteverzekering
 • U wil of kan eenfactuur niet betalen
 • Hulp bij de aanvraag voor tweedelijnsbijstand bij het Bureau JuridischeBijstand (BJB)
 • ...

Niet: Het is niet zo dat deze eerstelijns-advocaat jouw dossier integraal bestudeert en hij of zij zal geen schriftelijk advies verlenen. Deze eerstelijns-advocaten zullen voor jou geen brieven opstellen, geen contracten (her)schrijven, geen dagvaarding opstellen of jou vergezellen naar een zitting. 

Wat mag je
verwachten? 

Een eerste oriënterend mondeling
juridisch advies.

Balie Limburg wat verwachten?

Wat wordt er van jou verwacht?

Jij formuleert jouw vraag
zo duidelijk mogelijk.

Balie Limburg - Wat kost dat?

Wat kost dat?

Het advies is gratis.

Balie Limburg - proDeoadvocaat - Voor wie en door wie?

Over de Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand Limburg

De Commissie Juridische Eerstelijnsbijstand is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde organisatie die gratis juridisch eerstelijns adviesorganiseert. De commissie van Limburg is samengesteld uit acht advocaten, zes vertegenwoordigers van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO: OCMW’s, CAW en Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten) en tenslotte uit 2 vertegenwoordigers van verenigingen die werken met de meest kwetsbare personen (vzw Homie en kerngroep Kansarmoede Hasselt). 

Parklaan 25/9
B-3500 HASSELT
KBO 0685.433.375
cjb@balielimburg.be