Bijstand van een pro-Deoadvocaat

Of je recht hebt op bijstand van een pro-Deoadvocaat, hangt af van de samenstelling van je gezin en je bestaansmiddelen.

De grenzen om voor juridische tweedelijnsbijstand in aanmerking te komen worden wettelijk bepaald.

De tussenkomst van een pro-Deoadvocaat kan aangevraagd worden voor elk type procedure (burgerlijk, administratief of strafrechtelijk), ongeacht de fase waarin die procedure zich bevindt (advies, bemiddeling of procedure).

Let wel op, indien je financiële of gezinssituatie in de loop van een dossier wijzigt én je daardoor niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan moet je je pro-Deoadvocaat onmiddellijk verwittigen.

Balie Limburg - Bijstand pro-Deoadvocaat voorwaarden

Wat kost dat?

Kom je in aanmerking voor volledige kosteloze juridische bijstand, dan betaal je geen enkele bijdrage aan je toegewezen advocaat.


Kom je in aanmerking voor gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand, dan betaal je een bedrag tussen 25 en 125 euro per dossier. Dit wordt berekend en beslist door het Bureau voor Juridische Bijstand (pro-Deobureau) volgens de wettelijke barema’s.  

Uitzonderlijk, wanneer je dankzij de tussenkomst van jouw advocaat in een financieel gunstiger positie bent gebracht, kunnen – alleen na goedkeuring door het pro-Deobureau – extra erelonen worden aangerekend.  Ook dit is wettelijk begrensd.  Jouw advocaat kan je daarover perfect inlichten.

Praktisch: hoe gaat het in zijn werk?

Om de toevoeging van een advocaat vlot te laten verlopen, kom je best goed voorbereid.

1. Controleer of je in aanmerking komt.

Download de PDF en kijk zelf al even of je in aanmerking komt.

Twijfel je, neem telefonisch contact op met het pro-Deobureau.

2. Vul jouw aanvraagformulier in.

Dat formulier kan je hier vinden.

3. Zorg voor de nodige aanvullende documenten.

Lees hier wat je moet meebrengen.

4. Dien je aanvraag in

  • Ofwel contacteert u zelf een advocaat die de aanvraag indient bij het pro-Deobureau. Zoek een advocaat via www.advocaat.be.
  • Ofwel dien je zelf de aanvraag in. Bezorg het  aanvraagformulier ondertekend samen met de nodige stukken aan Bureau voor Juridische Bijstand, Parklaan 25 bus 9, 3500 Hasselt (enkel dinsdag en vrijdag, telkens van 10u00 tot 12u30) of per mail naar bjb@balielimburg.be. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een brief met naam, adres en telefoonnummer van de pro deo advocaat die je hebt gekregen.
  • Ofwel kom je langs bij ons tijdens het spreekuur en helpen wij je verder met de aanvraag. Je kan langskomen op dinsdag en vrijdag, telkens van 10u00 tot 12u30. Telefonisch kan je ons elke dag dag contacteren van 9u00 tot 12u30 op het nummer 011 37 98 85

Waar?

Secretariaat BJB –

Bureau voor Juridische Bijstand:

Parklaan 25 bus 9

3500 Hasselt

 bjb@balielimburg.be

T. 011 37 98 85