Organisatie en structuur Balie Limburg

De stafhouder

De stafhouder is het hoofd van de Orde van advocaten en staat in voor de dagelijkse leiding van de Orde. Hij is lid van de raad van de Orde en zit zijn vergaderingen voor. Daarnaast bemiddelt hij in geschillen (tussen advocaten onderling, tussen advocaten en cliënten of tussen rechtbanken en advocaten), hij onderzoekt klachten tegen advocaten,  kan indien nodig een tuchtprocedure opstarten en zorgt voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de raad van de Orde én van de Orde van Vlaamse Balies. De stafhouder onderhoudt ook nauwe contacten met de stafhouders van andere balies en met de Orde van Vlaamse Balies (OVB).

De vice-stafhouder

De vice-stafhouder staat de stafhouder bij en vervangt hem telkens de stafhouder zelf verhinderd is om tussen te komen.  De vice-stafhouder is één van de 17 leden van de raad van de Orde en verbindt er zich toe kandidaat te zijn bij de verkiezing van een volgende stafhouder.

De raad van Orde

De raad van Orde bestaat uit 17 leden, daarin begrepen de stafhouder en vice-stafhouder. Hij vergadert ongeveer eenmaal per maand. De raad heeft de wettelijke opdracht te waken over de waardigheid, de kiesheid en rechtschapenheid van de advocaten die aan zijn balie verbonden zijn.

Tegelijk staat de raad ook in voor:

  • het toelaten van advocaten als stagemeester en het  toezicht op de nakoming van de stageverplichtingen
  • het organiseren van het bureau voor juridische bijstand
  • het opstellen van lokale reglementen voor de balie

Het secretariaat van de Orde

Parklaan 25 bus 9
3500 Hasselt

Tel. 011/37 98 83

Tel. 011/37 98 82
Fax. 011/37 98 81
E-mail : secretariaat@balielimburg.be

Openingsuren

maandag t.e.m. vrijdag:
08.30 uur – 12.30 uur
13.30 uur – 16.00 uur

    

Het bureau voor juridische bijstand

Parklaan 25 bus 9
3500 Hasselt

Tel. 011/37 98 85
Fax. 011/37 98 81
E-mail : bjb@balielimburg.be

Openingsuren (telefonisch)
maandag t.e.m. vrijdag: 
09.00 uur tot 12.30 uur

Zittingsdagen (aanvragen)
dinsdag en vrijdag: 
10.00 uur tot 12.30 uur