GRATIS ADVOCATEN ADVIES

Als u twijfelt aan uw rechten of plichten in een dispuut, of u bent gewoon op zoek naar praktische inlichtingen of juridische informatie, dan hebt u recht op gratis eerstelijnsadvies.

Dat wil zeggen dat u op onderstaande adressen en op de aangegeven tijdstippen terecht kunt bij een advocaat voor een oriënterend gesprek of een eerste juridisch advies. Deze consultatie is kosteloos en ook voor het advies dat u krijgt hoeft u niets te betalen, ongeacht uw inkomen. Het gesprek is ook vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van de advocaat. Lees hier de privacyverklaring van de Commissie Juridische Bijstand Limburg


Via onderstaan dashboard kan u zich navigeren naar onze verschillende diensten!


BENT U OP ZOEK NAAR MEER UITGEBREID JURIDISCH ADVIES OF BIJSTAND VAN EEN PRO-DEOADVOCAAT?

Al dan niet in het kader van een gerechtelijke procedure, check dan of u in aanmerking komt voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand.

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen