Pro Deo Juridische Bijstand

Heb ik recht op kosteloze juridische bijstand?

Of u volledig of gedeeltelijk recht hebt op kosteloze juridische bijstand van een pro-Deoadvocaat, hangt af van de samenstelling van uw gezin en uw bestaansmiddelen.

De grenzen om voor juridische tweedelijnsbijstand in aanmerking te komen, worden jaarlijks vastgelegd door het Ministerie van Justitie.

De tussenkomst van een pro-Deoadvocaat kan aangevraagd worden voor elk type procedure (burgerlijk, administratief of strafrechtelijk), ongeacht de fase waarin die procedure zich bevindt (advies, bemiddeling of procedure).

Let wel op, indien je financiële of gezinssituatie in de loop van een dossier wijzigt én je daardoor niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan moet je je pro deo advocaat onmiddellijk verwittigen.

Indien je dankzij de bijstand van je pro-Deoadvocaat recht op een bepaalde geldsom, waardoor je niet in aanmerking gekomen zou zijn of niet meer in aanmerking komt, mag je advocaat – enkel met toelating van het pro Deo Bureau – ereloon vragen. De omvang daarvan is echter wel beperkt.

Hoe werkt het?

  • Ofwel contacteert u zelf een advocaat die op basis van de nodige documenten die u voor hem verzamelt, een dossier voor u aanmaakt bij het Bureau voor Juridische Bijstand.  
  • Ofwel doet u zelf een schriftelijke aanvraag. Bezorg het  aanvraagformulier ondertekend samen met de nodige stukken naar Bureau voor Juridische Bijstand, Parklaan 25 bus 9, 3500 Hasselt. Indien u aan de voorwaarden voor kosteloze tweedelijnsbijstand voldoet, ontvangt u vervolgens een brief met naam, adres en telefoonnummer van de pro Deoadvocaat die voor u werd aangesteld.
  • Hier kan u de aanvraagformulieren vinden in het Engels, Frans en Duits.

Waar kan ik in Limburg terecht voor kosteloze juridische bijstand?


Titel

BJB loket Hasselt (centrale administratie)

Parklaan 25 bus 9

3500 Hasselt


Open elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur: 
enkel indien u niet in de mogelijkheid bent om documenten te mailen.Titel

Tijdens de kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken op het nummer 011 37 98 85.


Of contacteer ons via e-mail:bjb@balielimburg.be

Inkomensgrenzen

Titel

Komt u niet in aanmerking voor een pro-Deoadvocaat? Dan vindt u op advocaat.be vast een geschikte advocaat in uw buurt.

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen