Informatie voor de kandidaat stagiair

Eedaflegging + inschrijving op de lijst van stagiairs

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg, bij voorkeur persoonlijk op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw te Hasselt (Parklaan 25, 3500 Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit (let op: officieel attest van de gemeente, geen kopie van E-ID)

Deze twee documenten dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de eedaflegging in ons bezit te zijn!


2) met het oog op de inschrijving op de lijst:


Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module. Dit kan via https://privaatluik.advocaat.be/stagiair/inschrijven/balie/. Best gebruikt men hiervoor Google Chrome als browser.


Voor het openen van uw derdenrekening en professionele rekening, kan u terecht bij Mw. Katleen Vantilt en de Privalis Desk van ING.

Email: katleen.vantilt@ing.com en desk.privalis@ing.com
GSM: 0499 54 80 40

Tel: 02 464 63 01


De eerstvolgende eedaflegging in het Hof van Beroep te Antwerpen vindt plaats op 6 juni 2023 om 12.00 uur.

De eedafleggers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn op het Hof van Beroep (een halfuur vóór aanvang van de eedaflegging).Hierbij vindt u ons stagereglement, als aanvulling op de Codex deontologie.


Vacatures


Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen