Informatie voor de kandidaat stagiair

Eedaflegging + inschrijving op de lijst van stagiairs

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg (Parklaan 25 bus 9 te Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit


2) met het oog op de inschrijving op de lijst:


Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module op www.advocaat.be.


Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen