Informatie voor de kandidaat stagiair

Eedaflegging + inschrijving op de lijst van stagiairs

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg (Parklaan 25 bus 9 te Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit (let op: officieel attest van de gemeente, geen kopie van E-ID)


Deze twee documenten dienen uiterlijk 7 werkdagen voor de eedaflegging in ons bezit te zijn!


2) met het oog op de inschrijving op de lijst:


Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module op www.advocaat.be.


Hierbij vindt u ons stagereglement, als aanvulling op de Codex deontologie.


Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen