Informatie voor de kandidaat stagiair

Eedaflegging + inschrijving op de lijst van stagiairs

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg, bij voorkeur persoonlijk op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw te Hasselt (Parklaan 25, 3500 Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit (let op: officieel attest van de gemeente, geen kopie van E-ID)

Deze twee documenten dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de eedaflegging in ons bezit te zijn!


2) met het oog op de inschrijving op de lijst:


Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module. Dit kan via https://privaatluik.advocaat.be/stagiair/inschrijven/balie/. Best gebruikt men hiervoor Google Chrome als browser.


Voor het openen van uw derdenrekening en professionele rekening, kan u terecht bij Mw. Katleen Vantilt van ING.

Email: justitiepaleis.hasselt@ing.be
GSM: 0499 54 80 40

Tel: 011 28 61 40


De eerstvolgende eedaflegging in het Hof van Beroep te Antwerpen vindt plaats op 13 maart 2023 om 12.00 uur.

De eedafleggers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn op het Hof van Beroep (een halfuur vóór aanvang van de eedaflegging).Hierbij vindt u ons stagereglement, als aanvulling op de Codex deontologie.


Vacatures


Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen