Informatie voor de kandidaat stagiair

Eedaflegging + inschrijving op de lijst van stagiairs

Kandidaat-stagiairs worden verzocht volgende documenten te bezorgen aan het secretariaat van de Balie Limburg, bij voorkeur persoonlijk op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw te Hasselt (Parklaan 25, 3500 Hasselt):

1) met het oog op de eedaflegging:

  • origineel masterdiploma
  • bewijs van nationaliteit (let op: officieel attest van de gemeente, geen kopie van E-ID)

Deze twee documenten dienen uiterlijk 10 werkdagen voor de eedaflegging in ons bezit te zijn!


2) met het oog op de inschrijving op de lijst:


Tevens dient de kandidaat-stagiair zich online in te schrijven via de module. Meer info hierover ontvangt u via het sceretariaat van de Balie.


Voor het openen van uw derdenrekening en professionele rekening, kan u terecht bij Mw. Katleen Vantilt van ING.

Email: justitiepaleis.hasselt@ing.be
GSM: 0499 54 80 40

Tel: 011 28 61 40


De eerstvolgende eedaflegging in het Hof van Beroep te Antwerpen vindt plaats op 1 september 2022 om 14.00 uur.

De eedafleggers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn op het Hof van Beroep (een halfuur vóór aanvang van de eedaflegging).Hierbij vindt u ons stagereglement, als aanvulling op de Codex deontologie.


Vacatures


Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen