MEER INFO

Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent euismod quis ipsum vel sodales. Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie. Integer augue massa, feugiat ac quam sed, iaculis accumsan justo.

OVER DE COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG

De Commissie Juridische Bijstand is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde organisatie die gratis juridisch eerstelijns advies organiseert.


De commissie van Limburg is samengesteld uit acht advocaten, zes vertegenwoordigers van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO: OCMW’s, CAW en Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten) en tenslotte uit 2 vertegenwoordigers van verenigingen die werken met de meest kwetsbare personen. Wil je precies weten wie er allemaal in onze commissie zetelt, check het hier: Samenstelling Commissie Juridische Bijstand Limburg


Het juridisch advies wordt verleend door een ploeg van advocaten van de Orde van Advocaten balie Limburg tijdens zitdagen op 14 verschillende locaties. De zitdagen zijn laagdrempelig en staan open voor iedereen, ongeacht inkomen of woonplaats. 


Wat te verwachten van onze dienstverlening?Als u twijfelt aan uw rechten of plichten in een dispuut, of u bent gewoon op zoek naar praktische inlichtingen of juridische informatie, dan hebt u recht op gratis eerstelijnsadvies. Dit is een kort oriënterend gesprek of een eerste juridisch advies. Deze consultatie is kosteloos en ook voor het advies dat u krijgt hoeft u niets te betalen, ongeacht uw inkomen. Het gesprek is ook vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van de advocaat.


Voor welke vragen?


Moet ik antwoorden op deze brief? - Is het de moeite om hiervoor een advocaat in te schakelen? Welke juridische dienst kan mij hiermee verder helpen? - Moet ik aanwezig zijn op de zitting? - Volg ik de juiste juridische weg? - Kan ik hierin nog iets ondernemen? - Ontslag of dreigend ontslag – Huwelijksproblemen - Uw onderhoudsgeld wordt niet betaald - Problemen met werkloosheid - Problemen met de ziekteverzekering - U wil of kan een factuur niet betalen – Hulp bij de aanvraag voor tweedelijnsbijstand bij het Bureau Juridische Bijstand (BJB)- ...

Alles weten over onze commissie? Check het in ons Meerjarenplan CJB Limburg 2023-2025.

U BENT OP ZOEK NAAR:                                                                                                     ENKELE VOORBEELDSITUATIES:

 • Moet ik antwoorden op deze brief?
 • Is het de moeite om hiervoor een advocaat in te schakelen?
 • Welke juridische dienst kan mij hiermee verder helpen?
 • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
 • Volg ik de juiste juridische weg?
 • Kan ik hierin nog iets ondernemen?
 • Ontslag of dreigend ontslag
 • Huwelijksproblemen
 • Uw onderhoudsgeld wordt niet betaald
 • Problemen met werkloosheid
 • Problemen met de ziekteverzekering
 • U wil of kan een factuur niet betalen

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

ONTEVREDEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Ons Gratis Advocaten Advies dient om een antwoord te krijgen op eenvoudige juridische vragen, geen uitgebreid advies of een grondige behandeling van uw dossier.

Dat betekent uiteraard niet dat u niet ontevreden kan zijn over die adviesverlening. In dat geval horen wij dat graag zo snel mogelijk. Wij nemen uw klacht ernstig en streven naar een oplossing die aansluit bij uw verwachtingen.

 

Alle nodige informatie over hoe u een klacht kan indienen en hoe wij uw klacht behandelen kan u lezen door te klikken op deze link: Klachtenbehandeling CJB Limburg  

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening Gratis Advocaten Advies moet zich aanvaard weten, respect ervaren, zijn eigenheid behouden en zijn integriteit gewaarborgd kennen. Hiervoor treden gebruikers en advocaten in een open houding met elkaar in communicatie. In een open overleg wordt de dienstverlening georganiseerd.

 

Het Gratis Advocaten Advies wordt verleend op vraag van de betrokken gebruiker, weliswaar rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen die de organisatie heeft en rekening houdend met de integriteit en privacy van al de gebruikers.

Wij hebben een referentiekader omschreven dat dieper ingaat op grensoverschrijdend gedrag en op welke wijze wij hier zullen omgaan. Wij nemen voor onze dienstverlening de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker als uitgangspunt. Respect voor de eigenheid van de gebruiker staat voorop. De gebruiker wordt altijd aanvaard als een volwaardig persoon. De CJB neemt maatregelen om de integriteit van de gebruiker te waarborgen.

 

Grensoverschrijdend gedrag gaat in tegen de aanvaarding van elke gebruiker als volwaardig persoon en brengt de waardigheid van de persoon in gevaar.

De gebruikers die beroep doen op de kosteloze juridische eerstelijnsbijstand zoeken vaak hulp en advies voor problematische situaties. In die gevallen bevinden zij zich per definitie in een kwetsbare positie. De CJB dient erop toe te zien dat in het zoeken naar deze oplossing de gebruiker niet bijkomend gekwetst wordt of in een onveilige situatie terecht zou komen waarin de persoonlijke grenzen van de gebruiker worden overschreden.

 

Als u als gebruiker of contactpersoon van een gebruiker geconfronteerd zou worden met dergelijk grensoverschrijdend gedrag hebben wij een procedure voorzien. U kan dit allemaal nalezen door te klikken op deze link: Referentiekader grensoverschrijdend gedrag

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen