ONZE ADVOCAAT KOMT NAAR JOU

Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent euismod quis ipsum vel sodales. Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie. Integer augue massa, feugiat ac quam sed, iaculis accumsan justo.

Gratis advocatenadvies voor jongeren

Onze adviesverlening staat open voor iedereen, want iedereen heeft recht op gratis juridisch advies. Naast onze vaste locaties die je kan zien in onze folder, organiseert onze Commissie soms ook projecten waarbij we onze advocaten op pad sturen om Gratis Advocaten Advies te geven. Dit advies is in het bijzonder gericht op 6 doelgroepen die wij op onze gewone zitdagen mogelijk onvoldoende kunnen bereiken:

 

1. Mensen die leven in (kans)armoede


2. Minderjarigen en jongeren in het algemeen

 

Zo loopt er al enkele jaren een project gericht op jongeren waarbij we jeugdadvocaten in scholen en jeugdhuizen advies laten verlenen. Heeft je school of jongerenorganisatie interesse om een advocaat uit te nodigen voor het verlenen van individueel Gratis Advocaten Advies, dien je aanvraag in via cjb@balielimburg.be. Dan kijken we wat er mogelijk is. Klik hier om de folder over het gratis advocatenadvies voor jongeren te raadplegen.

 

3. Daklozen en meer in het bijzonder jongere daklozen


4. Personen met een migratieachtergrond


5. Personen die in aanraking komen met justitie

 

Vanaf 01.01.2023 start er een nieuw proefproject dat één kalenderjaar loopt waarbij we in de twee grote Limburgse gerechtsgebouwen aanwezig zullen zijn in de voormiddag. Dit project is in nauwe samenwerking met de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, waarbij wij voor Gratis Advocaten Advies zullen zorgen in de gerechtsgebouwen in Hasselt en Tongeren, dit is op dinsdagen in Tongeren en op donderdagen in Hasselt.

 

6. Migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen (MiViV), personen zonder geldig verblijfsstatuut

 

Heb je interesse om een aanvraag in te dienen voor een project gericht op één van deze doelgroepen? Stel je organisatie aan ons voor en dien je aanvraag in via cjb@balielimburg.be. Dan kijken we wat er mogelijk is afhankelijk van de middelen die ons ter beschikking kunnen worden gesteld. Wij zijn hiervoor ook afhankelijk van de al dan niet goedkeuring van ons project door onze subsidiërende overheid, het Vlaams Agentschap voor Justitie en Handhaving. Meer info over onze doelgroepen kan u ook lezen in ons Meerjarenplan.

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen